Wynajmujesz mieszkanie? Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania i jakie elementy powinny być w niej zawarte? W artykule znajdziesz omówienie najważniejszych elementów umowy najmu mieszkania oraz wzór umowy najmu do pobrania.

 1. Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?
  1. Elementy obowiązkowe umowy najmu mieszkania
 2. Elementy dodatkowe umowy najmu mieszkania
 3. Umowa najmu – opłata za media
  1. Opłata za media – co to takiego?
 4. Umowa najmu – czy opis mieszkania jest ważny?
 5. Umowa najmu – piwnica
 6. Umowa najmu – inwestowanie w lokal
  1. Umowa najmu a remont
  2. Umowa najmu a ulepszenia
 7. Czy wynajem mieszkania trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym?
 8. Umowa najmu – warunki wypowiedzenia
  1. Wypowiedzenie umowy najmu a uciążliwy lokator
 9. Umowa najmu a faktura
 10. Wzory umów najmu do pobrania
 11. Umowa najmu lokalu prywatnego - wzór
 12. Umowa najmu lokalu użytkowego - wzór
 13. Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego - wzór

Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Elementy obowiązkowe umowy najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Obowiązkowe zapisy umowy najmu mieszkania to:

 • miejsce i data zawarcia umowy
 • dane stron zawierających umowę
  • dane ewidencyjne takie jak: imię, nazwisko, NIP/PESEL, seria i numer dowodu tożsamości
 • opis wynajmowanego lokalu:
  • powierzchnia użytkowa zgodna ze wpisem w księdze wieczystej
  • wyposażenie lokalu (meble, sprzęt RTV, AGD itp.)
  • ogólny stan lokalu
 • wysokość czynszu wraz z jego składowymi
 • czas trwania umowy
 • warunki wypowiedzenia umowy
 • prawa i obowiązki każdej ze stron umowy
  • prawo do podnajmowania mieszkania osobom trzecim nieuwzględnionym w umowie lub zakaz takiego podnajmowania lokalu
  • prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w mieszkaniu
 • podpisy obu stron.

Elementy dodatkowe umowy najmu mieszkania

Umowa najmu lokalu może zawierać także:

 • informacje o pobranej kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń lub zaległych opłat za media
 • informacje o innych nakładach finansowych ponoszonych przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu (zakres i zasady ewentualnych remontów) oraz sposobie ich rozliczania
 • zasady przekazywania wynajmującemu bieżących rachunków, dowodów wpłat lub korespondencji przychodzącej na jego nazwisko
 • wykaz lokatorów
 • wykaz załączników.

Umowa najmu – opłata za media

Opłata za media – co to takiego?

Opłata za media to koszty:

 • zużycia wody
 • energii elektrycznej
 • abonamentu telewizyjnego
 • abonamentu za usługi internetowe.

Najczęściej wynajmujący ustala stałą wysokość czynszu, którą powiększa o opłaty za media. Wówczas dostarcza on najemcy niezbędne informacje o bieżącym zużyciu.

Umowa najmu – czy opis mieszkania jest ważny?

Dokładne oględziny lokalu przed podpisaniem umowy są bardzo ważne z punktu widzenia najemcy. Stanowią zabezpieczenie przed ewentualnymi niesłusznymi roszczeniami w związku ze stanem lokalu.

Szczegółowo należy sprawdzić, m.in. szafki kuchenne, kafelki w łazience, podłogi itp. Warto poświęcić na to chwilę, ponieważ art. 68 Kodeksu cywilnego określa najemcę stroną odpowiedzialną za bieżącą konserwację i naprawy w lokalu.

Umowa najmu – piwnica

Umowa najmu mieszkania powinna regulować kwestię korzystania z piwnicy. Korzystanie z piwnicy może odbywać się na zasadach powierzchni współdzielonej. Może też być ona pomieszczeniem przynależnym do lokalu, który jest przedmiotem umowy.

Umowa najmu – inwestowanie w lokal

Inwestowanie w wynajmowany lokal może przyjmować formę:

 • remontu
 • ulepszenia.

Umowa najmu a remont

Remont wiąże się bezpośrednio z eksploatacją lokalu i naprawieniem skutków tej eksploatacji. Koszty remontu nie są zwracane nabywcy.

Umowa najmu a ulepszenia

Ulepszenia natomiast zwiększają walory i wartość lokalu.

Najemca powinien uzyskać zgodę wynajmującego przed przeprowadzeniem ulepszenia lokalu. Wynajmujący może nie tylko nie zwrócić najemcy kosztów wykonanych ulepszeń, lecz także zażądać przywrócenia lokalu do formy sprzed ulepszeń.

Czy wynajem mieszkania trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym?

Wynajem mieszkania nie pociąga za sobą kosztów rejestracji umowy oraz nie wiąże się z obowiązkiem podatkowym.

Wynajmujący powinien zarejestrować w urzędzie umowę najmu lokalu mieszkalnego, ponieważ zapewnia mu to ochronę.

Umowa najmu – warunki wypowiedzenia

Warunki wypowiedzenia umowy najmu możesz określić w umowie. Jeśli tego nie zrobisz, obowiązywać będą terminy wynikające z kodeksu cywilnego:

Zgodnie z art. 688 Kodeksu cywilnego: Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wypowiedzenie umowy najmu a uciążliwy lokator

Art. 685 porusza kwestię wypowiedzenia najmu przez wynajmującego bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wynajmujący może skorzystać z tego prawa, jeśli najemca w sposób rażący lub uporczywy łamie zasady porządku domowego lub sprawia, że korzystanie z innych lokali w budynku jest uciążliwe.

Umowa najmu a faktura

Na życzenie najemcy wynajmujący może wystawić mu fakturę bez VAT lub rachunek. Taki dokument możesz wystawić w darmowej aplikacji do wystawiania faktur online: aleFaktury Green.

Korzystanie z aplikacji jest darmowe, jeśli generujesz do 10 dokumentów handlowych miesięcznie bez względu na czas, jaki korzystasz z aplikacji. Wystawiaj faktury online za darmo!

Wzory umów najmu do pobrania

Umowa najmu lokalu prywatnego - wzór

Poniżej znajdziesz gotowy do pobrania wzór umowy najmu lokalu prywatnego:

Umowa najmu lokalu prywatnego - dokument PDF

Umowa najmu lokalu prywatnego - dokument tekstowy

Umowa najmu lokalu użytkowego - wzór

Poniżej znajdziesz gotowy do pobrania wzór umowy najmu lokalu użytkowego:

Umowa najmu lokalu użytkowego - dokument PDF

Umowa najmu lokalu użytkowego - dokument tekstowy

Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego - wzór

Poniżej znajdziesz gotowy do pobrania wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego:

Umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego - dokument PDF

umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego - dokument tekstowy

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Spodobał Ci się nasz artykuł?

Jeśli tak, prawdopodobnie spodoba Ci się nasze oprogramowanie do wystawiania faktur online.

Wypróbuj za darmo!