Przełom roku to często nerwowy czas w biznesie – domykanie projektów, dociąganie wyników, zamykanie tematów… A w rogu czai się on – straszak o trudnej do wymówienia nazwie – remanent. Na czym polega spis z natury? Czy spis z natury i remanent są tym samym? Jak sporządzić remanent? Czytaj dalej…

 1. Co to jest remanent?
 2. Kto musi przeprowadzić spis z natury?
 3. Kiedy trzeba przeprowadzić remanent?
 4. Co powinno zostać objęcie spisem z natury?
 5. Jakie dane powinien zawierać spis z natury?
 6. Jak wykonać remanent w aleFaktury?

Co to jest remanent?

Remanent i spis z natury oznaczają to samo – czynności, które wykonujemy, aby zbadać rzeczywistą ilość towarów handlowych, materiałów, wyrobów gotowych, półwyrobów i ewentualnych odpadów, posiadaną przez przedsiębiorstwo. Remanent jest jednym z rodzajów inwentaryzacji.

Kto musi przeprowadzić spis z natury?

Do przeprowadzenia spisu z natury zobowiązany jest przedsiębiorca, który prowadzi księgę przychodów i rozchodów (KPiR) oraz rozlicza się ryczałtem ewidencjonowanym. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz firmę handlową, produkcyjną czy usługową. Ostatni punkt w KPiR to remanent.

Kiedy trzeba przeprowadzić remanent?

Jest kilka sytuacji, które wymuszają na przedsiębiorcy przeprowadzenie remanentu. Spis z natury powinniśmy przeprowadzać:

 • na dzień 1 stycznia
 • na koniec roku podatkowego
 • na dzień rozpoczęcia działalności, jeśli zaczynamy ją w trakcie trwania roku podatkowego
 • w przypadku zmiany wspólnika
 • w przypadku likwidacji działalności
 • przypadku sporządzania comiesięcznych spisów
 • na żądanie naczelnika urzędu skarbowego
 • w przypadku zmiany wspólnika
 • w przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników

Szczegóły określa §24, pkt. 1 oraz 3.

Obowiązek przeprowadzenia remanentu na koniec roku kalendarzowego (31 grudnia) oraz na 1 stycznia nie oznacza, że remanent powinieneś przeprowadzać dwa razy w ciągu dwóch dni. Spis wykonany na ostatni dzień roku podatkowego jest jednocześnie spisem ważnym na 1 dzień nowego roku podatkowego.

Co powinno zostać objęcie spisem z natury?

Remanentem objęte powinny zostać: - towary handlowe - materiały (surowce) pomocnicze i podstawowe - produkcja w toku - wyroby gotowe i półwyroby - odpady i braki - towary, które są własnością firmy, i w dniu sporządzania spisu znajdują się poza zakładem podatnika - towary znajdujące się w firmie.

Zgodnie z § 25 pkt. 3: Towary obce nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

Jeśli spis z natury sporządzany jest na okoliczność likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie oraz składniki majątku trwałego.

Podczas pierwszego liczenia bierzemy pod uwagę wszystkie ww. elementy. Podczas kolejnego liczenia stan możemy sprawdzić wyrywkowo. Ważne, aby w kolejnym liczeniu uczestniczyły osoby inne niż przy pierwszym.

Jakie dane powinien zawierać spis z natury?

Spis z natury powinien zawierać: - imię i nazwisko właściciela firmy (nazwę firmy) - datę wykonania spisu - numer porządkowy spisu - numer kolejny pozycji arkusza spisu - określenie towaru i innych składników podlegających spisowi - jednostkę miary - ilość stwierdzoną podczas wykonywania spisu - cenę jednostkową w złotych i groszach - wartość danego składnika spisu - łączną wartość spisu z natury - klauzulę: Spis zakończono na pozycji - podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela (właścicieli) firmy.

Podatnicy VAT wyceniają towary oraz materiały według cen zakupu netto. Nievatowcy natomiast kierują się cenami brutto.

Jak wykonać remanent w aleFaktury?

W §25, pkt. 2 czytamy: Spis z natury jest sporządzany w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Aby spełnić te wymogi, wystarczy skorzystać z aplikacji aleFaktury i to w za jej pomocą wykonać remanent.

Aby wygenerować spisu z natury, należy postępować według niżej opisanych kroków:

 1. Przechodzimy do "Magazyn -> Inwentaryzacje i spisy".

 2. Klikamy w "Wystaw dokument".

 3. Wybieramy rodzaj dokumentu ("Spis z natury").

 4. Określamy dzień, na który spis ma zostać wygenerowany.

 5. Następnie wybieramy magazyn i sposób obliczeń cen.

  • Ceny ważone - wartość magazynu zostanie przeliczona na podstawie średniej ważonej.
  • Ceny ostatnie - wartość magazynu zostanie przeliczona na podstawie ostatnich cen zakupu.
  • Rozbicie cen - dokładna wartość magazynu (uwzględnia ceny z wszystkich dostaw).
 6. Klikamy w "Zapisz".

Wygenerowanie spisu z natury w aplikacji przeglądarkowej aleFaktury jest łatwe i wygodne. Spis na pewno zostanie wykonany w sposób staranny i trwały. Będzie zapisany w naszej bazie danych.

Podczas wykonywanie czynności takich jak remanent, docenia się swoją aplikację do zarządzania magazynem i sprzedażą.

 • Dostęp online
 • Zabezpieczona baza danych
 • Intuicyjna obsługa
 • Niezbędne funkcjonalności

Te zalety systemów online sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się właśnie na nie, zwłaszcza - że można w nich pracować, korzystając nie tylko z komputera, lecz także z telefonu czy tabletu. To wygodne rozwiązanie szczególnie dla zabieganych przedsiębiorców, którzy chcą pracować na różnych urządzeniach - w tym mobilnych i mieć dostęp do swoich firmowych danych z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Spodobał Ci się nasz artykuł?

Jeśli tak, prawdopodobnie spodoba Ci się nasze oprogramowanie do wystawiania faktur online.

Wypróbuj za darmo!