Wybierz pakiet dla swojej firmy

Inwestuj w narzędzia, które wspierają Twój biznes.

Miesięczny
Roczny
Zaoszczędź aż 23%!

Green

0 zł
/ miesiąc

Wybierz teraz
 • 1 użytkownik
 • do 10 dokumentów
 • 2 oferty miesięcznie
 • do 10 paragonów
shape

Silver

37,70 zł
/ miesiąc

30-dniowy okres próbny
 • 3 użytkowników
 • Funkcje pakietu Green
 • Faktury bez limitu
 • Obsługa zamówień
 • do 500 paragonów

Gold

50,70 zł
/ miesiąc

30-dniowy okres próbny
 • 5 użytkowników
 • Funkcje pakietu Silver
 • Obsługa magazynu
 • do 2500 paragonów

Platinum

63,70 zł
/ miesiąc

30-dniowy okres próbny
 • 10 użytkowników
 • Funkcje pakietu Gold
 • Integracja z Baselinker
 • Bez limitu paragonów
shape
Funkcje Green Silver Gold Platinum
Ilość użytkowników 1 3 5 10
Ilość oddziałów 1 1 3 5
Faktury sprzedażowe i kosztowe Do 10 dokumentów handlowych miesięcznie Bez miesięcznego limitu dokumentów Bez miesięcznego limitu dokumentów Bez miesięcznego limitu dokumentów
Drukowanie paragonów na drukarkach fiskalnych (obsługa drukarek online oraz e-paragonów na wybranych drukarkach) Do 10 paragonów miesięcznie Do 500 paragonów miesięcznie Do 2500 paragonów miesięcznie Bez miesięcznego limitu paragonów
Integracja z Furgonetka
Integracja z Apaczka
Integracja z Allegro
Integracja BaseLinker
Wszystkie rodzaje faktur (m.in. VAT, VAT marża, proforma, zaliczkowe, końcowe, odwrotne obciążenie, walutowe, WDT, WNT, bez VAT, korekty, rachunki)
Integracja z drukarką fiskalną z protokołem Posnet, Thermal, Innova, Novitus, także online
Obsługa e-paragonów (wybrane drukarki)
Weryfikacja VAT/VIES
Weryfikacja, czy kontrahent znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT
Obsługa split payment
Pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS, CEIDG
Sprawdzanie poprawności polskich numerów NIP
Różne stawki procentowe VAT
Przeliczanie kursu waluty według tabeli NBP
Faktury w językach obcych (m.in. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim) i dwujęzyczne
Obsługa zamówień Bez miesięcznego limitu dokumentów Bez miesięcznego limitu dokumentów Bez miesięcznego limitu dokumentów
Automatyczne płatności – udostępnianie online dokumentu z linkem do płatności elektronicznych
Wysyłka wiadomości e-mail wprost z aplikacji, także z załącznikami
Okno szybkiej sprzedaży POS
Obsługa czytników kodów kreskowych
Dowolnie wiele magazynów
Prosty indeks produktów i usług
Usługi i produkty bez limitu
Dowolnie wiele cenników w wielu walutach
Dokumenty magazynowe (PZ, WZ, PW, RW, MM i inne)
Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych
Inwentaryzacja
Spis z natury
Udostępnianie cennika/ magazynu – szyfrowany link
Przypisywanie produktów do grup i kategorii
Obsługa kodów GTU
Obsługa ofert wychodzących oraz przychodzących Do 2 dokumentów miesięcznie Bez miesięcznego limitu dokumentów Bez miesięcznego limitu dokumentów Bez miesięcznego limitu dokumentów
Oferty jedno lub wielowariantowe z sumą pozycji lub bez sumowania
Udostępnianie ofert online z możliwością ich akceptacji i/ lub opłacenia
Import wyciągów bankowych z pliku CSV, XML, HTML
Generowanie JPK-V7K
Generowanie JPK-V7M
Generowanie JPK-FA
Generowanie JPK-MAG
Wysyłka plików JPK wprost do Ministerstwa Finansów
Eksport danych w formacie JPK.
Zapis faktur do PDF/ XML
Zapis oferty do PDF/ XML
Zapis dokumentów magazynowych do PDF/ XML
Zapis zamówień do PDF/XML
Podgląd dokumentu faktur (w formie wydruku)
Podgląd dokumentu oferty (w formie wydruku)
Podgląd dokumentu dokumentu magazynowego (w formie wydruku)
Drukowanie faktur
Drukowanie ofert
Drukowanie dokumentów magazynowych
Gotowy szablon dokumentów do wydruku
Możliwość dodania logo na fakturze
Statusy faktur
Statusy dokumentów magazynowych
Statusy oferty
Statusy zamówień
Własny format numeracji faktur
Własny format numeracji ofert
Własny format numeracji zamówień
Własny format numeracji dokumentów magazynowych
Rabat procentowy
Generowanie faktur na podstawie ofert
Generowanie faktur na podstawie zamówień
Generowanie dokumentów podobnych
Domyślny podpis wystawcy dokumentu
Raporty magazynowe
Eksport danych w formatach najpopularniejszych programów księgowych
Noty księgowe i odsetkowe
Kontrola płatności (informacja o statusie i terminie płatności, wysyłanie not odsetkowych do nieopłaconych faktur)
Przypisanie przelewu do kontrahenta
Przypisanie przelewu do oferty
Przypisanie przelewu do zamówienia
Przypisanie przelewu do dokumentu magazynowego
Przypisanie przelewu do faktury
Nielimitowana ilość kontrahentów w bazie
Gromadzenie i przechowywanie danych kontrahentów zgodnie z RODO
Podgląd wszystkich dokumentów przypisanych do kontrahenta
Podgląd aktualnego salda kontrahenta
Przypisywanie kontrahentów do grup i kategorii
Przypisywanie kontrahentowi indywidualnych cenników, form płatności, terminów, rabatów
Asystent aleFaktury
Automatyczne wylogowanie z innych urządzeń
Ulubione
Integracja z SMSAPI (doładowanie konta SMSAPI po stronie użytkownika)
Przestrzeń dyskowa 1 GB 1 GB 2 GB 5 GB