Polityka prywatności alefaktury.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.alefaktury.pl (zwanego dalej: „Serwis Internetowy”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych Podmiotu korzystającego z Serwisu Internetowego (zwanego dalej: „Użytkownik”) jest BinSoft Sp. z o.o. (NIP: 7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367).
 3. Dane osobowe zbierane przez BinSoft Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 1 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma BinSoft Sp. z o.o. (NIP: 7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367), która działa zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b),c) i f) RODO, w celu:

  a) określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym zawarto umowę oraz zakres takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy oraz jej ważności;

  b) realizacji bieżącego kontaktu, związanego z zawieraniem umowy pomiędzy administratorem a podmiotem na rzecz którego działasz, z którym związany jest Pan/Pani stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną;

  c) realizacji innego bieżącego kontaktu i współpracy zawodowej związanej z przedmiotem działalności administratora;

  d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności.

 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych w tym. m.in.:

  • HITME.pl - MAREK BAJERSKI ul. F. Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk, NIP: 879-248-70-67, REGON: 340405340 — w celu przechowywania ich na serwerze. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
  • Smartsupp.com, s.r.o. ul.Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Czeska, NIP: CZ03668681 — w celu kontaktu przez udostępniony LiveChat na stronie Sklepu internetowego. Smartsupp jest zgodny z rozporządzeniem RODO. Informacje na temat prywatności danych osobowych i przetwarzania danych Smartsupp znajdują się na stronie www.smartsupp.com/privacy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne, aby zapewnić Ci obsługę klienta LiveChat.
  • Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics) — w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane przez 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Czas ten jest liczony od ostatniej interakcji użytkownika z Serwisem, przy każdej interakcji jest naliczany od początku. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
  • Realizacja płatności online do zamówienia (Przelewy24.pl, paynow, Blue Media S.A., PayPal, PayU) - szczegółowe dane podmiotów, przetwarzających płatności zostały zawarte w regulaminie sklepu, który znajduje się pod adresem: https://www.alefaktury.pl/regulamin
 4. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 6 lat od dnia zakończenia jej obowiązywania.

 5. Dane osobowe podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.
 8. W zakresie danych osobowych Użytkownik posiada:

  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

  c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych;

  d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  e) na podstawie art. 21 RODO prawo do złożenia sprzeciwu;

  f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

§ 2 Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

 1. Cookies — Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z niniejszej strony WWW. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty pozwalające na jego identyfikację. Wykorzystywane są one w procesie uwierzytelnienia (logowania) użytkownika. Pliki te i identyfikatory nadawane za ich pośrednictwem wykorzystywane są również w celu zbierania danych statystycznych, analizowania ich oraz do profilowania.

 2. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

  • dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z Serwisu, w tym:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; zbierania i analizowania danych o Urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania Serwisu i ułatwiania korzystania z niego
   • zbierania danych statystycznych, analizowania ich oraz do profilowania (rekomendacji treści i dostosowania nowych treści pod zainteresowania Użytkowników;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
 4. wykorzystanie w procesie uwierzytelniania (logowania) użytkownika;
 5. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§ 3 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 4 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do BinSoft obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności BinSoft będzie informować na stronach serwisu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności, firma BinSoft prosi o kontakt na adres e-mail: kontakt@alefaktury.pl