article

Aktualizacja przepisów kodeksu pracy - kwiecień 2023

Nowa odsłona kodeksu pracy wprowadza istotne zmiany, które mają na celu usprawnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Przedstawiamy najważniejsze modyfikacje wprowadzone w kwietniu 2023 roku.

Poradnik dla przedsiębiorcy 
article

Nowa regulacja urlopu opiekuńczego w 2023 roku

W kwietniu 2023 roku wprowadzono nowy urlop opiekuńczy. W artykule przedstawiamy zasady dotyczące nowego rodzaju urlopu oraz wzór wniosku o urlop opiekuńczy.

Poradnik dla przedsiębiorcy 
article

Okazjonalna praca zdalna w 2023 roku - nowe regulacje i zasady

Nowe przepisy dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej obowiązują od 7 kwietnia 2023 r. Dowiedz się, czy możesz skorzystać z okazjonalnej pracy zdalnej i jakie warunki należy spełnić, aby móc pracować z domu, kiedy to konieczne.

Poradnik dla przedsiębiorcy 
article

Procedura ubiegania się o okazjonalną pracę zdalną – wzór i instrukcja

Od 7 kwietnia istnieje możliwość ubiegania się przez pracowników o tzw. sporadyczną pracę zdalną. Niezależnie od stażu pracy, wymiaru zatrudnienia czy liczby przepracowanych dni w roku, do wykorzystania są 24 dni. Dowiedz się, jak poprawnie ubiegać się o taką formę pracy. Pobierz gotowy wzór wniosku w formie drukowanej.

Poradnik dla przedsiębiorcy 
article

Faktura ryczałtowa - ryczałt ewidencjonowany – stawki 2023

Obok zasad ogólnych, podatku liniowego i karty podatkowej polski przedsiębiorca może wybrać ryczałt ewidencjonowany. Jeśli jesteś na ryczałcie, sprawdź, jakie faktury i kiedy musi wystawiać ryczałtowiec. Sprawdź stawki ryczałtu obowiązujące w 2023r.

Poradnik dla przedsiębiorcy 
article

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce

1300 zł co miesiąc przez okres dwóch lat dla każdego obywatela bez względu na to, czy pracuje, czy też nie. Brzmi jak najgorszej jakości kiełbasa wyborcza? Otóż bezwarunkowy dochód podstawowy to nie tylko hasło populistyczne, a eksperymentalny program, który realizowany będzie w Polsce, nie wierzysz? My na początku też nie wierzyliśmy!

Poradnik dla przedsiębiorcy