Nowe przepisy dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej obowiązują od 7 kwietnia 2023 r. Dowiedz się, czy możesz skorzystać z okazjonalnej pracy zdalnej i jakie warunki należy spełnić, aby móc pracować z domu, kiedy to konieczne.

 1. Okazjonalna praca zdalna - co to jest?
 2. Okazjonalna praca zdalna – kiedy obowiązuje?
 3. Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej
 4. Procedura wnioskowania o okazjonalną pracę zdalną
 5. Obowiązki pracodawcy związane z okazjonalną pracą zdalną
 6. FAQ:
  1. Czy niewykorzystane dni pracy zdalnej okazjonalnej przechodzą na kolejny rok kalendarzowy?
  2. Czy wymiar pracy zdalnej okazjonalnej jest zależny od wymiaru czasu pracy?
  3. Czy mogę skorzystać z pracy zdalnej okazjonalnej "ciągiem", bez przerw?
  4. Czy każdy pracownik może skorzystać z pracy zdalnej okazjonalnej?
  5. Czy po zmianie pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego otrzymam nową pulę 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej?
  6. Czy pracownik, który częściowo wykonuje pracę zdalną na zasadach ogólnych, może złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
  7. Czy muszę uzasadnić wniosek o okazjonalną pracę zdalną?
  8. Czy pracodawca może odrzucić wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
  9. Jak złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Okazjonalna praca zdalna - co to jest?

Okazjonalna praca zdalna polega na wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracownika poza stałym miejscem pracy. Ta forma pracy zdalnej jest możliwa na wniosek pracownika i ma charakter incydentalny. Dotyczące jej regulacje znajdziesz w najnowszych nowelizacjach kodeksu pracy.

Okazjonalna praca zdalna – kiedy obowiązuje?

Nowe przepisy dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej zaczęły obowiązywać 7 kwietnia 2023 r.

Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej

W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej wymiar czasu pracy wynosi 24 dni na rok kalendarzowy i jest taki sam dla każdego pracownika, niezależnie od stażu pracy, okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym czy wymiaru czasu pracy.

Procedura wnioskowania o okazjonalną pracę zdalną

Aby skorzystać z okazjonalnej pracy zdalnej, pracownik musi uzyskać zgodę pracodawcy. W tym celu pracownik składa wniosek w formie papierowej lub elektronicznej. Pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na pracę zdalną okazjonalną.

Obowiązki pracodawcy związane z okazjonalną pracą zdalną

Mimo incydentalnego charakteru pracy zdalnej, w związku z jej wykonywaniem przez pracownika pracodawca ma pewne obowiązki, takie jak:

 • ustalenie sposobu komunikacji z pracownikiem na odległość
 • zapoznanie pracownika z procedurami ochrony informacji, danych osobowych i RODO
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z pracą zdalną oraz opracowanie zasad BHP
 • równość traktowania i niedyskryminacja pracownika zdalnego.

FAQ:

Czy niewykorzystane dni pracy zdalnej okazjonalnej przechodzą na kolejny rok kalendarzowy?

Nie, niewykorzystane dni przepadają.

Czy wymiar pracy zdalnej okazjonalnej jest zależny od wymiaru czasu pracy?

Nie, wymiar pracy zdalnej okazjonalnej jest niezależny od wymiaru czasu pracy.

Czy mogę skorzystać z pracy zdalnej okazjonalnej "ciągiem", bez przerw?

Tak, przepisy nie określają limitu dni, w których można skorzystać z pracy zdalnej okazjonalnej. Jednak pracodawca może wprowadzić własne regulacje w tym zakresie.

Czy każdy pracownik może skorzystać z pracy zdalnej okazjonalnej?

Nie, w niektórych firmach mogą być stanowiska pracy wymagające fizycznej obecności pracownika w biurze/ zakładzie itp. Pracodawca powinien uwzględnić to w regulaminie.

Czy po zmianie pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego otrzymam nową pulę 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej?

Tak, na dzień dzisiejszy przy zmianie pracodawcy zaczynasz z pełną pulą 24 dni.

Czy pracownik, który częściowo wykonuje pracę zdalną na zasadach ogólnych, może złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną?

Tak, kodeks pracy nie zabrania takiego wnioskowania.

Czy muszę uzasadnić wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Nie, kodeks pracy nie nakłada obowiązku uzasadniania wniosku.

Czy pracodawca może odrzucić wniosek o pracę zdalną okazjonalną?

Tak, pracodawca nie ma obowiązku akceptowania wniosków o okazjonalną pracę zdalną.

Jak złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, np. e-mailem lub przez aplikację służbową.

Okazjonalna praca zdalna może być idealnym rozwiązaniem, gdy musisz zostać w domu, ale jednocześnie jesteś w stanie pracować. Urlop lepiej zachować na odpoczynek.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Spodobał Ci się nasz artykuł?

Jeśli tak, prawdopodobnie spodoba Ci się nasze oprogramowanie do wystawiania faktur online.

Wypróbuj za darmo!