Obok zasad ogólnych, podatku liniowego i karty podatkowej polski przedsiębiorca może wybrać ryczałt ewidencjonowany. Jeśli jesteś na ryczałcie, sprawdź, jakie faktury i kiedy musi wystawiać ryczałtowiec. Sprawdź stawki ryczałtu obowiązujące w 2023r.

 1. Ryczałt ewidencjonowany - definicja
 2. Ryczałt ewidencjonowany - stawki opodatkowania w 2023r.
 3. Ryczałt ewidencjonowany w 2023r. – dla kogo?
 4. Ryczałt ewidencjonowany a faktura VAT
  1. Podatnik na ryczałcie ewidencjonowanym może być jednocześnie vatowcem.
  2. Kiedy podatnik na ryczałcie musi wystawiać faktury VAT?
  3. Kiedy podatnik na ryczałcie może wystawiać faktury VAT na życzenie klienta?
  4. Kiedy podatnik na ryczałcie może wystawić faktury bez VAT/ rachunki?
 5. Czy ryczałtowiec musi wystawiać faktury RR?
 6. Oprogramowanie do faktur dla ryczałtowca
 7. Czy ryczałtowiec może wystawiać faktury elektroniczne?
 8. Jakie dane zawiera faktura wystawiana przez ryczałtowca?
 9. Jak wystawić fakturę – ryczałt?

Ryczałt ewidencjonowany - definicja

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania, której podstawą jest przychód podatnika. Ryczałtowiec podatek oblicza samodzielnie zgodnie ze stawką ryczałtu przypisaną do typu działalności, jaką prowadzi.

PAMIĘTAJ: Ryczałt ewidencjonowany wyklucza pomniejszenie podstawy opodatkowania o poniesione w danym okresie koszty uzyskania przychodów.

Ryczałt ewidencjonowany - stawki opodatkowania w 2023r.

Stawki opodatkowania są stałe i wynikają z rodzaju działalności, jaką prowadzisz.

Stawki ryczałtu na rok 2023 wynoszą:

 • 17%
 • 15%
 • 14%
 • 12,5%
 • 12%
 • 10%
 • 8,5%
 • 5,5%
 • 3%
 • 2%.

Ryczałt ewidencjonowany w 2023r. – dla kogo?

Niestety, nie dla wszystkich.

Możliwość wybrania ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania określa art. 8, ust. 1. 12 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ryczałtu ewidencjonowanego nie stosuje się do podatników: osiągających w części lub w całości przychody z tytułu:

 • Prowadzenia aptek
 • Działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • Działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ryczałt ewidencjonowany a faktura VAT

Czy ryczałtowiec wystawia faktury VAT?

Podatnik na ryczałcie ewidencjonowanym może być jednocześnie vatowcem.

UWAGA: Konieczność wystawiania faktur wiąże się z:

 • byciem czynnym podatnikiem VAT
 • świadczeniem usług innemu podatnikowi VAT
 • świadczeniem usług osobie fizycznej.

Zasady dotyczące wystawiania faktur przez ryczałtowców są takie same jak zasady wystawiania faktur przez przedsiębiorców, którzy wybrali inne formy opodatkowania.

Kiedy podatnik na ryczałcie musi wystawiać faktury VAT?

Podatnik na ryczałcie ewidencjonowanym musi wystawiać faktury VAT, jeśli jest czynnym podatnikiem VAT i świadczy usługi innemu podatnikowi VAT.

Kiedy podatnik na ryczałcie może wystawiać faktury VAT na życzenie klienta?

 • Podatnik na ryczałcie ewidencjonowanym wystawia faktury na życzenie klienta, jeśli podatnik jest czynnym podatnikiem VAT i świadczy usługi osobie prywatnej.

Kiedy podatnik na ryczałcie może wystawić faktury bez VAT/ rachunki?

 • Podatnik na ryczałcie ewidencjonowanym może wystawić faktury bez VAT lub (klientowi, który nie jest płatnikiem VAT) rachunki, jeśli sam podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Czy ryczałtowiec musi wystawiać faktury RR?

Tak, nabycie towarów lub usługi od rolnika ryczałtowego wiąże się z koniecznością wystawienia faktury RR. Więcej na temat faktur RR znajdziesz w tym artykule.

Oprogramowanie do faktur dla ryczałtowca

Jeśli jesteś na ryczałcie, możesz wystawiać faktury w oprogramowaniu do obsługi sprzedaży i faktur lub w programie do prowadzenia firmy.

Bez względu na to:

 • czy jesteś płatnikiem VAT, czy jesteś zwolniony z VAT-u
 • czy wystawiasz faktury, czy rachunki

możesz wystawiać faktury/ rachunki online za darmo! aleFaktury Green to darmowy, prosty program do wystawiania faktur z przeglądarki, którego możesz używać bez ograniczeń czasowych.

W aleFaktury wystawiasz m.in.:

 • fakturę VAT
 • fakturę bez VAT
 • rachunek
 • fakturę RR.

UWAGA: Wystawiasz faktury bez VAT-u? Dopisek z podstawą zwolnienia z VAT-u zostanie dodany do faktury automatycznie.

Czy ryczałtowiec może wystawiać faktury elektroniczne?

Tak. aleFaktury to prosty program do faktur, który pozwoli:

 • wystawiać faktury
 • wysyłać faktury mejlem w PDF wprost z programu
 • udostępniać faktury wprost w postaci linku; po kliknięciu linku klient zostaje przeniesiony na stronę WWW dokumentu; z tego miejsca może fakturę podejrzeć, opłacić lub pobrać.

Jakie dane zawiera faktura wystawiana przez ryczałtowca?

Do obowiązkowych elementów faktury należą:

 • data wystawienia
 • kolejny numer
 • dane sprzedawcy i nabywcy (imię i nazwisko/ nazwę, adres, numer identyfikacyjny na potrzeby podatku VAT - w przypadku faktur bez VAT numer jest niepotrzebny)
 • nazwa towaru lub usługi
 • kwoty rabatów, opustów lub obniżek cen
 • wartość towarów
 • stawka podatku VAT (nie dotyczy faktur bez VAT)
 • kwota ogółem.

Jak wystawić fakturę – ryczałt?

Aby wystawić fakturę, wystarczy wejść na stronę: www.alefaktury.pl/rejestracja.

Uzupełnij formularz rejestracyjny, wskaż wybrany pakiet (możesz korzystać z darmowej wersji) i wystawiaj faktury!

Wybierając program do faktur online aleFaktury, wybierasz pewność, że zawsze pracujesz w zaktualizowanej wersji aplikacji, dostosowanej do wymogów polskiego prawa.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Spodobał Ci się nasz artykuł?

Jeśli tak, prawdopodobnie spodoba Ci się nasze oprogramowanie do wystawiania faktur online.

Wypróbuj za darmo!