Twórz profesjonalne oferty

Generuj oferty dla Twoich kontrahentów i wprowadzaj oferty od Twoich dostawców. Udostępniaj dokumenty online lub zapisuj je w formacie PDF/ XML.

  • Twórz oferty wariantowe

    Generuj oferty jedno- lub wielowariantowe z sumą pozycji bądź bez sumowania.

  • Udostępniaj oferty klientom

    Udostępniaj klientom oferty online z możliwością wyboru wariantu, akceptacji oferty lub jej opłacenia.

feature-image